Thư Mời Chào Thiết Kế Công Trình Mở Rộng Nhà Máy Phú Hội

Thư mời chào thầu