Liên Hệ

Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng – Ladophar
Địa chỉ
18 Ngô Quyền, P.6, Tp.Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại
(+84263) 3832020 – 3824167
Email
info@ladophar.com
VPĐD Hồ Chí Minh
Địa chỉ
B8 Khu Nhà Thương Mại Số 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM
Điện thoại
(+8428) 38888787

Liên Hệ

Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng – Ladophar
Địa chỉ
18 Ngô Quyền, P.6, Tp.Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại
(+84263) 3832020 – 3824167
Email
info@ladophar.com
VPĐD Hồ Chí Minh
Địa chỉ
B8 Khu Nhà Thương Mại Số 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM
Điện thoại
(+8428) 38888787
Hồ Chí Minh
Địa chỉ
B8 Khu Nhà Thương Mại Số 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM
Điện thoại
(+8428) 38888787
Hà Nội
Địa chỉ
352 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại
(+84243) 5666294 – (+84243) 5665696
Hồ Chí Minh
Địa chỉ
B8 Khu Nhà Thương Mại Số 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM
Điện thoại
(+8428) 38888787
Hà Nội
Địa chỉ
352 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại
(+84243) 5666294 – (+84243) 5665696