Hỏi đáp cùng BS. Lương Lễ Hoàng


Đừng đem gan bỏ chợ!

Đừng đem gan bỏ chợ!

28/11/2018
Có một điều chắc hơn đinh đóng cột. Đó là tỷ lệ viêm gan ở xứ mình cao hơn ở nước khác là do ngoài số nạn nhân viêm gan vì siêu vi, còn có thêm lực lượng hùng hậu viêm gan do rượu bia.