Thông Tin Tuyển Dụng


Phụ trách Chi Nhánh Đức Trọng

09/11/2021
Có trên 07 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý kinh doanh.
Tốt nghiệp: Đại học các ngành có liên quan
Am hiểu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh…
Kỹ năng giao tiếp, bán hàng
Kỹ năng trau dồi, cập nhật các kiên thức chuyên môn dược và quản trị.
Có kỹ năng lãnh đạo.
Có kỹ năng ra quyết định.
Có kỹ năng làm việc nhóm.
Có kỹ năng đánh giá

Phó Phòng Tiếp Thị

09/11/2021
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng/phó phòng Marketing
Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành có liên quan.
Am hiểu các hoạt động marketing, xúc tiến thương mại.
Đề xuất ý tưởng phát triển thương hiệu.
Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
Số lượng cần tuyển: 01

Chuyên viên Pháp lý Doanh nghiệp

09/09/2021
- Tốt nghiệp Đại học ngành Luật hoặc cấp cao hơn.
- Am hiểu luật pháp, quy trình kiện tụng, thủ tục hồ sơ pháp lý,... (Am hiểu về các quy định ngành Y- Dược là một lợi thế)
- Am hiểu các lĩnh vực: luật đầu tư, luật doanh nghiệp, luật dân sự, luật lao động
- Nắm rõ các quy định, văn bản pháp lý hiện hành cập nhập của cơ quan nhà nước.