Thông Tin Tuyển Dụng


Chuyên viên Pháp lý Doanh nghiệp

09/09/2021
- Tốt nghiệp Đại học ngành Luật hoặc cấp cao hơn.
- Am hiểu luật pháp, quy trình kiện tụng, thủ tục hồ sơ pháp lý,... (Am hiểu về các quy định ngành Y- Dược là một lợi thế)
- Am hiểu các lĩnh vực: luật đầu tư, luật doanh nghiệp, luật dân sự, luật lao động
- Nắm rõ các quy định, văn bản pháp lý hiện hành cập nhập của cơ quan nhà nước.