Bản tin Ladophar


Hướng đi cho cây dược liệu

Hướng đi cho cây dược liệu

25/08/2021
Bởi vậy từ năm 2018, UBND huyện Lạc Dương và Công ty Ladophar đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm Atiso trên địa bàn huyện.
Ladophar - đưa dược liệu Đà Lạt vươn ra thế giới

Ladophar - đưa dược liệu Đà Lạt vươn ra thế giới

25/08/2021
Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới thông qua việc ký kết và tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã chính thức có hiệu lực. Điều này mở ra cho doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội cũng như đối diện với rất nhiều thách thức, Công ty Ladophar cũng không nằm ngoài “cuộc chơi” này. Để phát triển và nâng cao